BÖLÜM HAKKINDA

Güncelleme tarihi: 10 Kasım 2022

Felsefe gerçeklik ve yaşam üzerine bilim ve sanattan farklı anlayışlar geliştiren çok yönlü bir disiplindir. Gerçekliğin öğeleri ve bilinebilirliği, iyi bir yaşamın tanımı ve değerleri, kişisel veya kurumsal eylemlerin doğruluğu veya yanlışlığı gibi çeşitli sorular felsefeyi değişik yönlerde büyütmüştür. Bunların başlıcaları, metafizik, epistemoloji, ahlak, estetik, mantık, siyaset felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi ve bilim felsefesi gibi alanlarıdır. Bu ve benzeri alanlarda, antik dönemden günümüze türlü görüşler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Felsefe zaman içinde eskimediğinden, tersine eski dönemlerde ifade bulmuş bakış açıları üzerinde geliştiğinden, felsefe tarihi de felsefenin önemli bir alanı olarak sayılır. B. Ü. Felsefe Bölümü öğrencilere bu engin felsefe kültürünü okuyup anlayabilmek ve yeni tavırlar üretebilmek için gerekli yetenekleri ve düşünme disiplinini vermeyi amaçlayan bir eğitim programı oluşturmuştur. Ezber ve mekanik işlem yapma becerisiyle sınırlı kalan lise eğitiminde göz ardı edilen düşünme, sorgulama ve eleştirme yeteneklerini canlandırmak bu programın temel amaçlarından biridir.

Felsefe Bölümü sekreterliği haftaiçi 9:00-17:00 saatleri arasında açıktır.