Beril Sözmen

Ph.D., Boğaziçi University, TR

+90 (212) 359 7093

Selected Publications: 

Sözmen İdemen, Beril. ”The Problem of Non-human Animals in Levinasian Ethics and a Possible Corrective”, Dialogue: Canadian Philosophical Review/Revue canadienne de philosophie, Volume 54 / Issue 04 / December 2015, pp 769-791

Sözmen İdemen, Beril. “Relations and Moral Obligations towards Other Animals”, in Relations 3 (2), 2015,179-193

Sözmen İdemen, Beril. “Harm in the Wild: Facing non-human suffering in Nature. Ethical Theory and Moral Practice”, November 2013, Volume 16, Issue 5, 1075-1088

Sözmen İdemen, Beril. “Gezi oder: Das Imperium der Angst ist zerstört”, Blätter für deutsche und internationale Politik 9/2013, 37-44

Sözmen İdemen, Beril. “Abortion, Empathy and Consent. On the Position of the Father in Unintended Pregnancies”, Diacritica, 25 (2), 13-31

İdemen, Beril. “Sosyal Köken, Habitus ve Eğitim, Pierre Bourdieu'nün Yeniden-Üretim Kuramı”, In: Yentürk, Nurhan - Kurtaran, Yörük - Nemutlu, Gülesin (eds), Türkiye'de Gençlik Çalışması ve Politikaları. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.

Info: 
Erasmus & Exchange Advisor